Me

Tomworkimg

บล็อกตาแก่บ้านนอกคนหนึ่ง บันทึกเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากบล็อกใน WordPress
เขียนถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งเหตุการณ์ ความเห็น และความรู้สึก
เขียนแบบไม่ต้องเกรงใจใคร ใครอยากอ่านก็อ่าน ใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไป
ใครเหม็นขี้หน้าก็ไม่ต้องเข้ามาอ่าน
ไม่สนใจจะให้เครดิตใคร และไม่สนใจจะทวงเครดิตใครเหมือนกัน
เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องที่อยากเขียน ถ้าไม่อยากเขียน ยังไงก็ไม่เขียน เพราะไม่ได้เขียนขายเอาเงิน
อาจจะเหน็บคนเมืองมากไปหน่อย เชียร์คนบ้านนอกมากไปนิด
ทำไงได้ ก็ผมมัน ตาแก่บ้านนอก นี่ครับ


ก่อตั้ง: 29 มกราคม 2012
จดโดเมน: 6 เมษายน 2012
สูญหายและกู้คืน: 9 ธันวาคม 2013
ย้ายโฮสท์: 21 มิถุนายน 2014
สูญหายและกู้คืน ครั้งที่ 2: 26 มีนาคม 2015
ย้ายโฮสท์ ครั้งที่ 2: 15 กรกฎาคม 2015
เปลี่ยน Theme ครั้งที่ 2: 8 สิงหาคม 2015

Mirror: tomwork.wordpress.com
เริ่มเขียนครั้งแรกบน WordPress: 28 มิถุนายน 2006

แสดงความเห็น