เก็บรักไว้ใต้ทรวง

By | September 23, 2015

993780_604927166208324_1025340054_n

ใครกันหนาล่องลอยแล้วแต่ ตามกระแสสายลมพัดพา
ไปไกลลิบเกินสุดคณา ชะตาพัดไป

ใครกันหนาสุดช้ำขมขื่น สุดจะฝืนเศร้าตรมหัวใจ
ความขื่นขมถมเต็มห้องใน เก็บรักไว้ใต้ทรวง

อาทิตย์เริ่มลับลา ผืนฟ้าเปลี่ยนสีไป
ห่างไกลแสนเวิ้งว้างอย่างใหญ่หลวง
ขุนเขาขวางหน้า ชะตาล่อลวง
อดีตนั้นลับล่วงผ่านพ้นไป

ใครกันหนาหยัดยืนฝืนทน ฝ่าคลื่นคนหยามเหยียดทนได้
ดั่งดวงแก้วที่แตกมลาย ถูกทิ้งไว้ข้างทาง

สหัสเดชะ
2524

แสดงความเห็น