ฟ้าไกล

By | August 27, 2015

1800218_732723576762015_808449278_n

ฟ้าไกล แสงแดดไล้มา เมฆาคล้ายทาทอง
ชีวิตคนหมุนเวียนวนละล่อง ท่องไปคล้ายเมฆา

เขาไกล หิมะปรายคลุม แดดรุมหลอมลงมา
หวังคอยสมหวังสักครา หลอมอุราเป็นสายธาร

ดอกไม้ เบ่งบาน โรยรา เกิดมาสิ้นดับวายปราณ
เฝ้าฝืนกลืนกล้ำทรมาน ฟ้าขีดคั่นผันชะตา

ลมพัด สลัดช้ำสิ้น ฟ้าดินงดงามตา
ทอดถอนใจหวังเมื่อสิ้นชีวา กายาได้ฝังดิน

สหัสเดชะ
2526

แสดงความเห็น