วันเพ็ญ

By | January 17, 2019

33731332924_6412bd2506_b

ทิวาใกล้ลาจากไปพลัน แสงนวลของดวงจันทร์เยือนหล้า
สาดเรื่องรองผ่องผืนนภา ฟ้าอาลัยลาจากตะวัน

รัตติกาลนั้นเพรียกลมเย็น น้ำค้างคืนวันเพ็ญหนาวสั่น
ดาวรันทดกำสรดจาบัลย์ แสงระยับทรวงสั่นเยือกเย็น

ยืนลำพังกลางราตรี คืนค่ำนี้คืนวันเพ็ญ

รักเธอนั้นยิ่งกว่าดวงใจ เธอนั้นดังเดือนฉายลอบเด่น
คิดถึงเธอรักเธอวันเพ็ญ แม้เธอจะเร้นซ่อนเมฆา

ปลายฟ้าไกลจะเอื้อมไปถึง แม้นก้นบึ้งทะเลจะฝ่า
แดดแผดเผาเหน็บหนาวกายา เพื่อเธอยอมน้ำตานองใจ

จันทร์แสนงามยามค่ำคืน เราฝืนยืนเพียงเดียวดาย
ฉันรักเธอไม่หน่ายวันเพ็ญ

สหัสเดชะ
2530

แสดงความเห็น