ชีวิตต่างสี

By | February 3, 2018

B93twIMCUAEQyOe

ต่างคนต่างจิตใจร้อยพัน
แต่ละสิ่งก็พลันผันไป
เส้นทางชีวิตลิขิตไว้
ต้องปล่อยไปตามชะตา

เกิดกำเนิดทั่วไปคล้ายกัน
ชะตาเปลี่ยนเวียนหันผันมา
ปล่อยตามชีวิตลิขิตฟ้า
เจ็บหนักหนาฟ้าประทาน

อยากกระชากฟ้าผ่าผืนดินดูใจ ฟ้าไฉนทรมาน
มีชีวิตดวงจิตชอกช้ำแหลกราญ ฟ้าใยช่างไม่ปราณี

เกียรติชื่อเสียงกีดกั้นชั้นชน
ลาภตำแหน่งเปรอปรนคนมี
ชีวิตชะงักเพราะศักดิ์ศรี
สิ่งเหล่านี้ล้วนลวงตา

สหัสเดชะ
2524

แสดงความเห็น