Monthly Archives: November 2015

ตะวัน

PUA4

ตะวัน… เริ่มสาดแสงทองเรืองรองนภา
ตะวัน… ดังจะขอลาจากฟากฟ้าลาลับไป
ตะวัน… นั้นดังเศร้าหมองดังร่ำร้องก้องดวงใจ
ตะวัน… คงไม่อยากไกลจากไปจากทิวา
ไม่มีคำอำลาดังเช่นดวงตะวัน

Continue reading

เรื่องสำคัญ

cafe-amsterdam_63780_990x742

กับข้าวในตู้ทิ้งไว้จนบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็น
เสื้อผ้าใช้แล้วกองถมจนสาบสาง
พื้นเรือนโสโครกด้วยฝุ่นและโคลนที่เหยียบย่ำ
ข้าวในถังพร่องจนเกือบหมดเพราะหนูแอบลักกิน
แต่ผู้คนในบ้านยังพยายามหาความสุขด้วยการชี้ชวนชื่นชมอาทิตย์ขึ้น

Continue reading