Monthly Archives: December 2013

คิดผ่านควัน ในวันสิ้นปี

grandpadonwolf_thumb

เพียงเพื่อฆ่าหนูร้ายในห้องหับ
เจ้าถึงกับเผาเรือนที่อาศัย
เพียงเพื่อตามคว้าดาวที่แสนไกล
เจ้าเหยียบไปบนต้นข้าวที่เจ้ากิน

Continue reading