Category Archives: จากห้วงคำนึง

ใจสำรอง

August 28, 2015

เป็นดวงใจที่สอง สำรองความรัก เป็นที่พิงพึ่งพักยามใจเธอเหงา เป็นร่างกายให้ใช้ ยามไกลจากเขา เป็นเช่นทาสคอยเฝ้า ยามเธอต้องการ

ฟ้าไกล

August 27, 2015

ฟ้าไกล แสงแดดไล้มา เมฆาคล้ายทาทอง ชีวิตคนหมุนเวียนวนละล่อง ท่องไปคล้ายเมฆา

นกน้อยเอย

August 24, 2015

นกน้อยเอย… เจ้าเคยลองคิดบ้างไหม ทุกสิ่งผ่านมา…แล้วผ่านไป เหลือสิ่งใดนอกจากความทรงจำ

เหมือนเคย

August 22, 2015

เคยนั่งเคียงคู่กันดูแสงตะวันรอน เคยฝนพรำเปียกปอนด้วยกัน เคยหัวเราะเริงรื่นยิ้มชื่นสุขสันติ์ เคยเข้าใจในกันได้ดี

เงาแห่งวันวาน

August 17, 2015

จะรอเธอ… แม้เดือนจะเคลื่อนหนี จะรอเธอ… แม้ปีจะหลบหาย จะรอเธอ… แม้วันผันเปลี่ยนไป จะรอเธอ… แม้ไกลสุดลับตา